Nieuwe subsidie maatregelen

U kunt subsidie krijgen voor een deel van de gemaakte investeringskosten bij de aanschaf van één of meer:

  • warmtepompen
  • zonneboilers
  • biomassa ketels
  • pellet kachels

Daarmee kunt u uw huis verwarmen tegen lagere kosten en helpt u de uitstoot van CO2 verminderen.

Hoe werkt het?

U koopt een apparaat dat in aanmerking komt voor deze subsidie. U dient vervolgens de aanvraag in, uiterlijk 3 maanden nadat u de koopovereenkomst heeft gesloten. U kunt géén voorschot krijgen. Je kunt voor één of meerdere apparaten subsidie aanvragen maar je  moet dit per apparaat doen. de beslissing krijgt u binnen 8 weken na uw aanvraag. De betaling volgt maximaal 1 week na de beslissing.

De voorwaarden voor particulieren:

  • U moet het apparaat na 1 januari 2016 hebben aangeschaft. Met de aanschafdatum bedoelen wij de datum waarop de koopovereenkomst is gesloten.
  • De subsidieaanvraag moet binnen 6 maanden na het sluiten van de koopovereenkomst zijn ingediend. (in 2016 geldt nog binnen 3 maanden)
  • U heeft de investering al gedaan voordat u een subsidieaanvraag doet.
  • Het apparaat is nieuw aangeschaft, u heeft een bewijs van aanschaf en u heeft een betaalbewijs.
  • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd.
  • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de beslissing verwijderen.

voor meer informatie hierover kunt u naar de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Nieuwsoverzicht